بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز avnet.com ایمیل شرکت Avnet + شماره تماس کمپانی Avnet

راه های ارتباط یا شرکت Avnet شماره تلفن و ایمیل کمپانی Avnet مدیریت Roy A. Vallee

نام شرکت(Company) : Avnet

شماره تماس ها(Phone) : 480-643-2000

ایمیل اول(Email Format) : FirstNameLastName@avnet.eu

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : corpsupplierinfo@avnet.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Roy A. Vallee

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : avnet.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 2211 S. 47th St.

شهر(City) : Phoenix

وضعیت(State) : AZ

کد پستی(Zipcode) : 85034

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz