بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز newfield.com ایمیل شرکت Newfield Exploration + شماره تماس کمپانی Newfield Exploration

راه های ارتباط یا شرکت Newfield Exploration شماره تلفن و ایمیل کمپانی Newfield Exploration مدیریت David A. Trice

نام شرکت(Company) : Newfield Exploration

شماره تماس ها(Phone) : 281-847-6000

ایمیل اول(Email Format) : FirstNameLastName@newfield.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : info@newfld.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : David A. Trice

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : newfield.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 363 N. Sam Houston Pkwy. E.

شهر(City) : Houston

وضعیت(State) : TX

کد پستی(Zipcode) : 77060

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz