بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز newscorp.com ایمیل شرکت News Corp. + شماره تماس کمپانی News Corp.

راه های ارتباط یا شرکت News Corp. شماره تلفن و ایمیل کمپانی News Corp. مدیریت Keith Rupert Murdoch

نام شرکت(Company) : News Corp.

شماره تماس ها(Phone) : 212-852-7000

ایمیل اول(Email Format) : FirstInitialMiddleNameLastName@newscorp.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : info@newscorp.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Keith Rupert Murdoch

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : newscorp.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 1211 Sixth Ave.

شهر(City) : New York

وضعیت(State) : NY

کد پستی(Zipcode) : 10036

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz