بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز avoncompany.com ایمیل شرکت Avon Products + شماره تماس کمپانی Avon Products

راه های ارتباط یا شرکت Avon Products شماره تلفن و ایمیل کمپانی Avon Products مدیریت Andrea Jung

نام شرکت(Company) : Avon Products

شماره تماس ها(Phone) : 212-282-5000

ایمیل اول(Email Format) : FirstNameLastName@avon.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : avon.websites@avon.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Andrea Jung

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) : Andrea.Jung@Avon.com

وب سایت(Website) : avoncompany.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 1345 Sixth Ave.

شهر(City) : New York

وضعیت(State) : NY

کد پستی(Zipcode) : 10105

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz