بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز citigroup.com ایمیل شرکت Citigroup + شماره تماس کمپانی Citigroup

راه های ارتباط یا شرکت Citigroup شماره تلفن و ایمیل کمپانی Citigroup مدیریت Vikram S. Pandit

نام شرکت(Company) : Citigroup

شماره تماس ها(Phone) : 212-559-1000

ایمیل اول(Email Format) : FirstName.LastName@citi.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) :

نام مدیر عامل(CEO Name) : Vikram S. Pandit

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : citigroup.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 399 Park Ave.

شهر(City) : New York

وضعیت(State) : NY

کد پستی(Zipcode) : 10043

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz