بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز alcoa.com ایمیل شرکت Alcoa + شماره تماس کمپانی Alcoa

راه های ارتباط یا شرکت Alcoa شماره تلفن و ایمیل کمپانی Alcoa مدیریت Alain J.P. Belda

نام شرکت(Company) : Alcoa

شماره تماس ها(Phone) : 212-836-2674

ایمیل اول(Email Format) : FirstNameLastName@alcoa.com.au

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : AlcoaDirect@Alcoa.com.

نام مدیر عامل(CEO Name) : Alain J.P. Belda

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) : alain.belda@alcoa.com

وب سایت(Website) : alcoa.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 390 Park Ave.

شهر(City) : New York

وضعیت(State) : NY

کد پستی(Zipcode) : 10022

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz