بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز americanexpress.com ایمیل شرکت American Express + شماره تماس کمپانی American Express

راه های ارتباط یا شرکت American Express شماره تلفن و ایمیل کمپانی American Express مدیریت Kenneth I. Chenault

نام شرکت(Company) : American Express

شماره تماس ها(Phone) : 212-640-2000

ایمیل اول(Email Format) : FirstName.LastName@aexp.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) : FirstName.MiddleInitial.LastName@aexp.com

ایمیل عمومی(General Email) : phone number only

نام مدیر عامل(CEO Name) : Kenneth I. Chenault

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) : kenneth.chenault@aexp.com

وب سایت(Website) : americanexpress.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 200 Vesey St.

شهر(City) : New York

وضعیت(State) : NY

کد پستی(Zipcode) : 10285

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz