بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز neimanmarcus.com ایمیل شرکت Neiman Marcus + شماره تماس کمپانی Neiman Marcus

راه های ارتباط یا شرکت Neiman Marcus شماره تلفن و ایمیل کمپانی Neiman Marcus مدیریت Burton M. Tansky

نام شرکت(Company) : Neiman Marcus

شماره تماس ها(Phone) : 214-743-7600

ایمیل اول(Email Format) : FirstName_LastName@neimanmarcus.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : neimanmarcus@customercare.neimanmarcus.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Burton M. Tansky

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : neimanmarcus.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 1618 Main St.

شهر(City) : Dallas

وضعیت(State) : TX

کد پستی(Zipcode) : 75201

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz