بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز nasdaq.com ایمیل شرکت Nasdaq OMX Group + شماره تماس کمپانی Nasdaq OMX Group

راه های ارتباط یا شرکت Nasdaq OMX Group شماره تلفن و ایمیل کمپانی Nasdaq OMX Group مدیریت Robert Greifeld

نام شرکت(Company) : Nasdaq OMX Group

شماره تماس ها(Phone) : 212-401-8700

ایمیل اول(Email Format) : FirstNameLastName@nasdaqomx.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : marketsite.events@nasdaq.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Robert Greifeld

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : nasdaq.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 1 Liberty Plaza

شهر(City) : New York

وضعیت(State) : NY

کد پستی(Zipcode) : 10006

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz