بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز nortek-inc.com ایمیل شرکت Nortek + شماره تماس کمپانی Nortek

راه های ارتباط یا شرکت Nortek شماره تلفن و ایمیل کمپانی Nortek مدیریت Richard L. Bready

نام شرکت(Company) : Nortek

شماره تماس ها(Phone) : 401-751-1600

ایمیل اول(Email Format) : FirstNameLastName@nortek-inc.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : general@nortek-inc.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Richard L. Bready

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) : bready@nortek-inc.com

وب سایت(Website) : nortek-inc.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 50 Kennedy Plz.

شهر(City) : Providence

وضعیت(State) : RI

کد پستی(Zipcode) : 2903


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz