بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز alleghenytechnologies.com ایمیل شرکت Allegheny Technologies + شماره تماس کمپانی Allegheny Technologies

راه های ارتباط یا شرکت Allegheny Technologies شماره تلفن و ایمیل کمپانی Allegheny Technologies مدیریت L. Patrick Hassey

نام شرکت(Company) : Allegheny Technologies

شماره تماس ها(Phone) : 412-394-2800

ایمیل اول(Email Format) : FirstInitialLastName@alleghenytechnologies.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : info@alleghenytechnologies.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : L. Patrick Hassey

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : alleghenytechnologies.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 1000 Six PPG Place

شهر(City) : Downtown

وضعیت(State) : PA

کد پستی(Zipcode) : 15222

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz