بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز whirlpoolcorp.com ایمیل شرکت Whirlpool + شماره تماس کمپانی Whirlpool

راه های ارتباط یا شرکت Whirlpool شماره تلفن و ایمیل کمپانی Whirlpool مدیریت Jeff M. Fettig

نام شرکت(Company) : Whirlpool

شماره تماس ها(Phone) : 269-923-5000

ایمیل اول(Email Format) : FirstName_MiddleInitial_LastName@whirlpool.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : whirlpool_customerexperience@whirlpool.com.

نام مدیر عامل(CEO Name) : Jeff M. Fettig

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : whirlpoolcorp.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 2000 North M-63

شهر(City) : Benton Harbor

وضعیت(State) : MI

کد پستی(Zipcode) : 49022


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz