بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز synnex.com ایمیل شرکت Synnex + شماره تماس کمپانی Synnex

راه های ارتباط یا شرکت Synnex شماره تلفن و ایمیل کمپانی Synnex مدیریت

نام شرکت(Company) : Synnex

شماره تماس ها(Phone) : 510-656-3333

ایمیل اول(Email Format) : FirstInitialLastName@synnex.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : cshelp@synnex.com

نام مدیر عامل(CEO Name) :

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : synnex.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 44201 Nobel Dr.

شهر(City) : Fremont

وضعیت(State) : CA

کد پستی(Zipcode) : 94538

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz