بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز anixter.com ایمیل شرکت Anixter International + شماره تماس کمپانی Anixter International

راه های ارتباط یا شرکت Anixter International شماره تلفن و ایمیل کمپانی Anixter International مدیریت Robert W. Grubbs Jr.

نام شرکت(Company) : Anixter International

شماره تماس ها(Phone) : 224-521-8000

ایمیل اول(Email Format) : FirstName@anixter.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : Paul.mentzer@anixter.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Robert W. Grubbs Jr.

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : anixter.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 2301 Patriot Blvd.

شهر(City) : Glenview Nas

وضعیت(State) : IL

کد پستی(Zipcode) : 60026

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz