بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز kennametal.com ایمیل شرکت Kennametal + شماره تماس کمپانی Kennametal

راه های ارتباط یا شرکت Kennametal شماره تلفن و ایمیل کمپانی Kennametal مدیریت Carlos M. Cardoso

نام شرکت(Company) : Kennametal

شماره تماس ها(Phone) : 724-539-5000

ایمیل اول(Email Format) : FirstName.LastName@kennametal.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : ftmill.service@kennametal.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Carlos M. Cardoso

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : kennametal.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 1600 Technology Way

شهر(City) : Latrobe

وضعیت(State) : PA

کد پستی(Zipcode) : 15650

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz