بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز schnitzersteel.com ایمیل شرکت Schnitzer Steel Industries + شماره تماس کمپانی Schnitzer Steel Industries

راه های ارتباط یا شرکت Schnitzer Steel Industries شماره تلفن و ایمیل کمپانی Schnitzer Steel Industries مدیریت John D. Carter

نام شرکت(Company) : Schnitzer Steel Industries

شماره تماس ها(Phone) : 503-224-9900

ایمیل اول(Email Format) : FirstInitialLastInitial@schn.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : tzelenka@schn.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : John D. Carter

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : schnitzersteel.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 3200 N.W. Yeon Ave.

شهر(City) : Portland

وضعیت(State) : OR

کد پستی(Zipcode) : 97210

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz