بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز averydennison.com ایمیل شرکت Avery Dennison + شماره تماس کمپانی Avery Dennison

راه های ارتباط یا شرکت Avery Dennison شماره تلفن و ایمیل کمپانی Avery Dennison مدیریت Dean A. Scarborough

نام شرکت(Company) : Avery Dennison

شماره تماس ها(Phone) : 626-304-2000

ایمیل اول(Email Format) : FirstNameLastName@averydennison.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : communications@averydennison.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Dean A. Scarborough

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : averydennison.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 150 N. Orange Grove Blvd.

شهر(City) : Pasadena

وضعیت(State) : CA

کد پستی(Zipcode) : 91103

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz