بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز mattel.com ایمیل شرکت Mattel + شماره تماس کمپانی Mattel

راه های ارتباط یا شرکت Mattel شماره تلفن و ایمیل کمپانی Mattel مدیریت Robert A. Eckert

نام شرکت(Company) : Mattel

شماره تماس ها(Phone) : 310-252-2000

ایمیل اول(Email Format) : FirstName@mattel.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : foundation@mattel.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Robert A. Eckert

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) : robert.eckert@mattel.com

وب سایت(Website) : mattel.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 333 Continental Blvd.

شهر(City) : El Segundo

وضعیت(State) : CA

کد پستی(Zipcode) : 90245

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz