بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز verizon.com ایمیل شرکت Verizon Communications + شماره تماس کمپانی Verizon Communications

راه های ارتباط یا شرکت Verizon Communications شماره تلفن و ایمیل کمپانی Verizon Communications مدیریت Ivan G. Seidenberg

نام شرکت(Company) : Verizon Communications

شماره تماس ها(Phone) : 212-395-1000

ایمیل اول(Email Format) : FirstName.LastName@verizon.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) : FirstName.LastName@verizonwireless.com

ایمیل عمومی(General Email) :

نام مدیر عامل(CEO Name) : Ivan G. Seidenberg

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) : ivan.g.seidenberg@verizon.com

وب سایت(Website) : verizon.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 140 West St.

شهر(City) : New York

وضعیت(State) : NY

کد پستی(Zipcode) : 10007

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz