بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز iac.com ایمیل شرکت IAC/InterActiveCorp + شماره تماس کمپانی IAC/InterActiveCorp

راه های ارتباط یا شرکت IAC/InterActiveCorp شماره تلفن و ایمیل کمپانی IAC/InterActiveCorp مدیریت Barry Diller

نام شرکت(Company) : IAC/InterActiveCorp

شماره تماس ها(Phone) : 212-314-7300

ایمیل اول(Email Format) : FirstNameLastName@iac.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : info@iac.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Barry Diller

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : iac.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 555 W. 18th St.

شهر(City) : New York

وضعیت(State) : NY

کد پستی(Zipcode) : 10011

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz