بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز worthingtonindustries.com ایمیل شرکت Worthington Industries + شماره تماس کمپانی Worthington Industries

راه های ارتباط یا شرکت Worthington Industries شماره تلفن و ایمیل کمپانی Worthington Industries مدیریت John P. McConnell

نام شرکت(Company) : Worthington Industries

شماره تماس ها(Phone) : 614-438-3210

ایمیل اول(Email Format) : FirstInitialMiddleNameLastName@worthingtonindustries.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : jmcconnell@worthingtonindustries.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : John P. McConnell

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : worthingtonindustries.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 200 Old Wilson Bridge Road

شهر(City) : Worthington

وضعیت(State) : OH

کد پستی(Zipcode) : 43085

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz