بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز firstdatacorp.com ایمیل شرکت First Data + شماره تماس کمپانی First Data

راه های ارتباط یا شرکت First Data شماره تلفن و ایمیل کمپانی First Data مدیریت Michael Capellas

نام شرکت(Company) : First Data

شماره تماس ها(Phone) : 303-967-8000

ایمیل اول(Email Format) : FirstNameLastName@firstdata.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : fdc.ir@firstdata.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Michael Capellas

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : firstdatacorp.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 6200 S. Quebec St.

شهر(City) : Cherry Hills Vil

وضعیت(State) : CO

کد پستی(Zipcode) : 80111

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz