بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز pepsico.com ایمیل شرکت PepsiCo + شماره تماس کمپانی PepsiCo

راه های ارتباط یا شرکت PepsiCo شماره تلفن و ایمیل کمپانی PepsiCo مدیریت Indra K. Nooyi

نام شرکت(Company) : PepsiCo

شماره تماس ها(Phone) : 914-253-2000

ایمیل اول(Email Format) : FirstNameLastName@pepsico.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : complaints@pepsico.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Indra K. Nooyi

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : pepsico.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 700 Anderson Hill Rd.

شهر(City) : Purchase

وضعیت(State) : NY

کد پستی(Zipcode) : 10577

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz