بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز hayes-lemmerz.com ایمیل شرکت Hayes Lemmerz + شماره تماس کمپانی Hayes Lemmerz

راه های ارتباط یا شرکت Hayes Lemmerz شماره تلفن و ایمیل کمپانی Hayes Lemmerz مدیریت Curtis J. Clawson

نام شرکت(Company) : Hayes Lemmerz

شماره تماس ها(Phone) : 734-737-5000

ایمیل اول(Email Format) : FirstNameLastName@hayes-lemmerz.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : naaw@hayes-lemmerz.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Curtis J. Clawson

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) : kclawson@hayes-lemmerz.com

وب سایت(Website) : hayes-lemmerz.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 15300 Centennial Dr.

شهر(City) : Northville

وضعیت(State) : MI

کد پستی(Zipcode) : 48168

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz