بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز pvh.com ایمیل شرکت Phillips-Van Heusen + شماره تماس کمپانی Phillips-Van Heusen

راه های ارتباط یا شرکت Phillips-Van Heusen شماره تلفن و ایمیل کمپانی Phillips-Van Heusen مدیریت Emanuel Chirico

نام شرکت(Company) : Phillips-Van Heusen

شماره تماس ها(Phone) : 212-381-3500

ایمیل اول(Email Format) : FirstName.LastName@pvh.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : tonymontesano@pvh.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Emanuel Chirico

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : pvh.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 200 Madison Ave.

شهر(City) : New York

وضعیت(State) : NY

کد پستی(Zipcode) : 10016

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz