بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز lasvegassands.com ایمیل شرکت Las Vegas Sands + شماره تماس کمپانی Las Vegas Sands

راه های ارتباط یا شرکت Las Vegas Sands شماره تلفن و ایمیل کمپانی Las Vegas Sands مدیریت Sheldon G. Adelson

نام شرکت(Company) : Las Vegas Sands

شماره تماس ها(Phone) : 702-414-1000

ایمیل اول(Email Format) : FirstName.LastName@lasvegassands.com

ایمیل فرمت دوم(Email Format 2) :

ایمیل عمومی(General Email) : janina.torres@lasvegassands.com

نام مدیر عامل(CEO Name) : Sheldon G. Adelson

ایمیل مدیر عامل(CEO Email) :

وب سایت(Website) : lasvegassands.com

نشانی/آدرس کامل(Address) : 3355 Las Vegas Blvd. S.

شهر(City) : Las Vegas

وضعیت(State) : NV

کد پستی(Zipcode) : 89109

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz