بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی گیاه ۱۴۰ میلیون ساله جد تمام گل های دنیا

محققان با تحلیل اطلاعات گیاه شناسی به این نتیجه رسیدند که گیاهی ۱۴۰ میلیون ساله و شبیه نیلوفر آبی جد تمام گیاه های گل دار امروزی است. 

گیاه ۱۴۰ میلیون ساله جد تمام گل های دنیا

گیاه ۱۴۰ میلیون ساله جد تمام گل های جهان

عبارات مهم : محققان

محققان با تحلیل اطلاعات گیاه شناسی به این نتیجه رسیدند که گیاهی ۱۴۰ میلیون ساله و شبیه نیلوفر آبی جد تمام گیاه های گل دار امروزی هست.

به گزارش مهر به نقل از تلگراف، محققان معتقدند یک گیاه گل دار ۱۴۰ میلیون ساله شبیه نیلوفرآبی، پدر و مادر تمام گیاه های گل دار امروزی است!

گیاه ۱۴۰ میلیون ساله جد تمام گل های دنیا

البته هیچ فسیلی از این گل کشف نشده ولی به نظر می رسد دانشمندان با تحلیل توده ای از اطلاعات گیاهی به این نتیجه رسیده اند.

دکتر هرو ساکه از دانشگاه پاریس- سود در فرانسه این تحقیق را انجام داده هست. او وهمکارانش مدل های رشد و تکامل گیاه های را با اطلاعات مربوط به یک مخزن عظیم ذخیره اطلاعات ترکیب کردند و به این نتیجه رسیدند.

محققان با تحلیل اطلاعات گیاه شناسی به این نتیجه رسیدند که گیاهی ۱۴۰ میلیون ساله و شبیه نیلوفر آبی جد تمام گیاه های گل دار امروزی است. 

ترتیب گلبرگ های نخستین گیاه گل دار بسیار راحت و حاوی ارگان های مذکر و مونث بوده است.

گیاهان گل دار در عصر دایناسورها به وجود آمدند و زمین رنگ و بویی تازه بخشیدند. سیاره خاکی پیش از رویش گل ها تحت سلطه گیاهانی مانند قارچ ها، سرخس و نوعی گیاه با برگ های سوزنی بود.

ظاهر این گل ها تاثیری عمیق بر محیط و جَوی داشت، به طوریکه به تکامل سریع حشره های گرده افشان نیز کمک کرد.

گیاه ۱۴۰ میلیون ساله جد تمام گل های دنیا

واژه های کلیدی: محققان | میلیون | اطلاعات | اخبار علمی و آموزشی

گیاه ۱۴۰ میلیون ساله جد تمام گل های دنیا

گیاه ۱۴۰ میلیون ساله جد تمام گل های دنیا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz