بانک اطلاعات شرکت ها

لیست کامل نام شرکت ها – اطلاعات کامل شرکت ها

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اولویت آزادی جهت دانشجویان دختر۱۰ تا ۱۵ دانشجوی بازداشت شده است در اعتراضات اخی

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی از آزادی ۱۰ تا ۱۵ تن از دانشجویان بازداشت شده است در اعتراضات اخیر خبر داد و گفت که عمده این دانشجوی

اولویت آزادی جهت دانشجویان دختر۱۰ تا ۱۵ دانشجوی بازداشت شده است در اعتراضات اخی

فاطمه سعیدی: اولویت آزادی جهت دانشجویان دختر۱۰ تا ۱۵ دانشجوی بازداشت شده است در اعتراضات اخیر، امروز آزاد شدند

عبارات مهم : ایران

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی از آزادی ۱۰ تا ۱۵ تن از دانشجویان بازداشت شده است در اعتراضات اخیر خبر داد و گفت که عمده این دانشجویان از دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده اند.

فاطمه سعیدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: امروز خبرهای خوبی به کمیته پیگیری اوضاع دانشجویان بازداشت شده است رسیده؛ از جمله اینکه ۱۰ تا ۱۵ تن از دانشجویان که عمدتا از دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده اند، آزاد شده است اند. البته هنوز دانشجویانی در بازداشت هستند و آمار مختلفی راجع به آن ها وجود دارد ولی امیدواریم با عطوفت دستگاه امنیتی و نگاه پدرانه به دانشجویان، باقی آن ها نیز آزاد شوند.

اولویت آزادی جهت دانشجویان دختر۱۰ تا ۱۵ دانشجوی بازداشت شده است در اعتراضات اخی

وی با اشاره به دستور رییس جمهور جهت پیگیری بازداشتی های اعتراضات اخیر، گفت: امیدواریم با دستور اخیر رییس جمهور در مورد تعیین وظیفه بازداشتی ها تسریع صورت گیرد؛ ضمن اینکه اولویت این کمیته پیگیری اوضاع دانشجویان بازداشتی و به خاص دختران دانشجو است که امیدواریم منجر به آزادی آن ها شود.

این نماینده با اشاره به پیگیری های اعضای فراکسیون امید و نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد بازداشتی های اعتراضات اخیر به خاص دانشجویان، گفت که درخواست دیدار نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران از زندان اوین به همین جهت مطرح شده است است.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی از آزادی ۱۰ تا ۱۵ تن از دانشجویان بازداشت شده است در اعتراضات اخیر خبر داد و گفت که عمده این دانشجوی

واژه های کلیدی: ایران | بازداشت | اعتراضات | دانشجویان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz